اطلاعات پزشگی برای پناهجویان

اطلاعات پزشگی برای پناهجویان

به کدام پزشگ می توانم مراجعه کنم؟ داروهای خود را از کجا تهیه کنم؟ در مواقع اضطراری به کجا تلفن کنم؟ در aponet.de اطلاعات عمده و اساسی در مورد سیستم بهداشت و درمان در آلمان به زبان فارسی در دسترس شما می باشد. در حال حاضر مطالب زیر در دسترس شما هستند:

خدمات پزشگی برای پناهجویان">خدمات پزشگی برای پناهجویان

هزینه های چه نوع خدمات پزشگی وچه داروهایی برای پناهجویان پرداخت می شود

من چگونه در آلمان به دارو دسترسی پیداکنم؟

مراقبت های بهداشتی و درمانی بطور دقیق از طریق قانون تنظیم شده اند. تا حدی با کشورهای دیگر تفاوت دارد

شماره تلفن های اضطراری در یک نگاه

در آلمان یک شبکه وسیع کمک رسانی جهت دریافت خدمات پزشگی در موارد اضطراری وجود دارد

تفاوت گریپ و سرماخوردگی

تشخیص و تمایز برای یک درمان هدفمند بسیار مهم است

Informationen in persischer Sprache

Welchen Arzt kann ich in Anspruch nehmen? Wo bekomme ich Medikamente? Wo kann ich im Notfall anrufen. Auf aponet.de finden Sie grundlegende Informationen über das Deutsche Gesundheitssystem in englischer Sprache. Folgende Beiträgen stehen zurzeit zur Verfügung:

nach oben
Notdienst finden